Hoe schrijf je een testament?

Testament opstellen

Wanneer u overlijdt, ontvangen uw kinderen een kopie van uw testament, samen met een schikkingsovereenkomst waarin de wettelijke aanspraken van de erfgena(a)m(en) worden erkend (tenzij zij niet in uw schikkingsovereenkomst zijn opgenomen). Rechtsvorderingsdocumenten maken melding van rechtsvorderingen die uit uw nalatenschap voortvloeien. Zij kunnen ook worden gebruikt ter aanvulling of vervanging van een estate plan of testamenten. Als u ze niet bij een bank hebt gedeponeerd, zal de executeur de testamenten in het register van de rechtbank inschrijven. Een advocaat kan ze dan identificeren en er op verzoek kopieën van maken. Zodra het testament is neergelegd, moeten de onderhandelaars de brieven uit het document verwijderen. Als het formulier Erkenning van toekenningen en schikkingen wordt ondertekend door iemand anders dan uw erfgenamen, is de nalatenschap niet langer uw enige eigendom. Die persoon is een persoonlijk vertegenwoordiger. Het schenken van giften door iemand anders wordt nooddeling genoemd. Wanneer hoe weinig uw nalatenschap bekend is, kunt u uit de nalatenschap verdwijnen. U kunt een testament schrijven dat de volledige verantwoordelijkheid voor uw gezondheid en welzijn op zich neemt en alleen uw nakomelingen nalaat. Na uw overlijden, als uw nalatenschap nog steeds ontoereikend is om alle vorderingen van uw testament te voldoen, kunt u uw vorderingen overdragen aan iemand anders in ruil voor uw bezittingen en hun relatie tot u. Op die manier kunt u de goederen eenzijdig opeisen.

Hoe schrijf je een testament? 1. Lees het testament Een testament is in feite het wettelijk testament plus eventuele vooraf opgemaakte brieven, hoewel brieven in uw testament kunnen worden opgenomen. U moet uw testament eerst zorgvuldig lezen om te beslissen of het een testament moet zijn. Zoek uit wat erin is opgenomen. Zorg ervoor dat de voorwaarden die u met uw testament overeenkomt, door uw erfgenamen zullen worden nageleefd. Als u een advocaat nodig hebt om het testament op te stellen, vertrouw dan niet alleen op het testament. Uw advocaat kan met u samenwerken met meer nauwkeurigheid en begrip. 2. Schrijf een wilsverklaring Elk testament moet een verklaring van uw doel bevatten, evenals eventuele landerijen of activa die u uiteindelijk zult moeten vaststellen. Het kan zo eenvoudig zijn als “[naam van de executeur] wil dat [naam van de begunstigde] [naam van het eigendom] erft.” Neem geen bepalingen op die uw erfgenamen kunnen dwarsbomen voordat zij de kans hebben om uw eigendom te ontvangen. Als u gedurende een bepaalde tijd diensten moet verlenen, neem dan vooral geen bepalingen op over wanneer de diensten ophouden. Veel testamenten hebben “joinder” bepalingen. “Ook al heeft [naam van de schrijver] het testament geschreven, elke ouder of echtgenoot [naam van de begunstigde] kan met [naam van de notaris] of [naam van de advocaat] omgaan alsof [naam van de schrijver] geen actief lid van de nalatenschap is.” U kunt een voorwaarde toevoegen dat geen enkele erfgenaam een ingediende toestemming voor de akte aan familieleden zal kunnen voorleggen of wijzigen.

3. Stel formele instructies op Zodra u er zeker van bent dat u alleen met uw erfgena(a)m(en) zult handelen, moet u uw doel communiceren. Zet uw instructies op de eerste pagina van het testament. Het moet beginnen met een eenvoudige verklaring of alinea, zodat het “lichaam van het document” uw doel aan de begunstigde(n) kan omschrijven. Begin niet over slaven, problemen uit het verleden en de toekomst, partijrivaliteiten, huidige problemen of andere niet-successen. Dat is onnodige stof en is meestal verspilde copyright. Zet niet de ene alinea na de andere. Neem definitieve zinnen aan. En houd je zinnen kort (minder dan een pagina). Vermijd ingewikkeld jargon. Het testament is als een geheim dagboek. Het moet door één persoon worden ingevuld. In het testament berust de bevoegdheid om verklaringen, betwistingen en bewijsstukken te ondertekenen bij de executeur. Andere personen kunnen, om fraude te voorkomen, het testament alleen lezen om te subformuleren wat er staat. Zorg ervoor dat uw instructies op de laatste bladzijde van het testament staan. Als u het testament gebruikt om uw executeur aan te klagen of als het testament wordt gebruikt in een geschil dat tot een rechtszaak leidt, zult u willen weten welke instructies andere erfgenamen hebben gegeven. Als het om een familietestament gaat, is er ook een verplichting om een bezoek te brengen. Diplomaten, ridders, opperbevelhebbers, wie dan ook. Gedekt door Eternal Trust Files , General Articles Of War And Military Requirement For Soldiers Orders op 15 november 1781 van de Fransen. In een testament kunnen instructies staan dat een kopie van het testament wordt gegeven aan uw executeur-testamentair, zoals ondertekenaar van de overlijdensakte van een verzekerde. Spreek niets ondubbelzinnig uit. De executeur is de enige die namens u optreedt als wettelijk vertegenwoordiger van de nalatenschap. 4. Vul het testament in

Lees meer

Begrafenis

Uitvaart regelen

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *